Cây Sa Sâm (Bắc Sa Sâm)

Sa=cát, =sâm vì vị thuốc có công dụng như mà lại mọc trên cát

Tên khoa học là Launaea pinnatifida Cass, thuộc họ Cúc – Asteraceae

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>