Cây Thổ Sâm Cao Ly (Đông Dương Sâm)

Còn gọi là đông dương , thảo. Tên khoa học Talinum crassifolium Willd, thuộc họ rau sam – Portulacaceae

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>