bán nhân sâm bố chính

Cây Sâm Bố Chính (Sâm Thổ Hào)

sam bo chinh

Sâm bố chính Còn gọi là sâm thổ hào, sâm báo, nhân sâm Phú Yên Sâm bố chính tên khoa