các tác dụng của sa sâm

Cây Sa Sâm (Bắc Sa Sâm)

Launaea pinnatifida

Sa sâm Sa=cát, sâm=sâm vì vị thuốc có công dụng như sâm mà lại mọc trên cát Tên khoa học