cây sâm ngọc linh

Cây Sâm Ngọc Linh (Nhân Sâm Việt Nam)

sam2

Sâm Ngọc Linh Còn gọi là sâm K5, sâm Ngọc Linh, thuốc giấu ( dân tộc Tây Nguyên) Nhân sâm