công dụng của cây huyền sâm

Cây Huyền Sâm (Hắc Sâm)

250px-Scrophularia_buergiriana_1

Huyền sâm Còn gọi là hắc sâm, nguyên sâm. Gọi là huyền sâm vì vị thuốc giống sâm và có