giá sâm cao ly bao nhiêu

Cây Thổ Sâm Cao Ly (Đông Dương Sâm)

Talinum_crassifolium_2

Thổ sâm cao ly Còn gọi là đông dương sâm, sâm thảo. Tên khoa học Talinum crassifolium Willd, thuộc họ