giống cây sâm

Cây Nhân Sâm (Viên Sâm)

sam

Nhân sâm còn có tên là viên sâm, tên khoa học là Panax ginseng C.A.Mey ( P.schinseng Nees.), thuộc họ