làm sao để phân biệt sâm

Làm sao để chọn và phân biệt các loại nhân sâm

Người bán thường tìm cách làm nhân sâm giả hoặc nhân sâm kém chất lượng rồi trộn với sâm thật,