mua bán viên hồng sâm

Sản phẩm Viên hồng sâm 6 tuổi – LSK03

Thông Tin mô tả:   TÁC DỤNG: Bồi bổ cơ thể nhanh – mạnh ( tác dụng cấp kỳ )

Sản phẩm Viên hồng sâm 6 tuổi – LSK04

Thông Tin mô tả:   SẢN PHÂM ĐẬM ĐẶC CAO CÂP, ĐƯỢC CHIẾT XUẤT TỪ CỦ HỒNG SÂM  NÚI 6