nhân sâm CKJ

Trên tay sản phẩm nhân sâm CKJ sản xuất ở Hàn Quốc

Sản phẩm củ, rễ hồng sâm Cheong-Kwan-Jang (CKJ) được sản xuất trong nhà máy do nhà nước Hàn Quốc quản