những tác dụng của cây nam sâm

Cây Nam Sâm (Cây Chân Chim)

Schefflera_octophylla

Nam sâm Còn có tên là cây chân chim, ngũ chỉ thông, nga chưởng sài, tên khoa học là Schefflera