những tác dụng của cây nhân sâm nam

Cây Sâm Nam (Tục đoạn)

dipsacus-japonicus

Tục đoạn Còn gọi là sâm nam, rễ kế ( miền Nam), tên khoa học là Dipsacus japonicas Miq, họ