ở đâu bán sâm rừng

Cây Sâm Rừng (Sâm Đất)

Boerhavia_repens

sâm rừng Sâm rừng tên khoa học Boerhaavia repens L., họ hoa phấn Nyctaginaceae