rượu nhân sâm

Các bài thuốc rượu bổ nhân sâm tuyệt vời

1. Rượu nhân sâm – linh chi: + Thành phần gồm có: 20gr nhân sâm, 30gr linh chi, và một