trà sâm

Sản phẩm Trà sâm (Koryo Insam Tea) – LSK07

Thông Tin mô tả:   Trong Trà sâm có chứa hồng sâm, bột linh chi, nước bột cam thảo chiết